google plus facebook
ספרים מיוחדים

ברוכים הבאים לאתר הספרים שלי

האתר מציע את הספרים שחיברתי במשך השנים, ובראשם את הספר המיוחד במינו "הצפנות בתורה". ספר זה שונה מכל ספרי ההצפנות והקודים שיצאו לאור, היות וחובר ללא תוכנת מחשב ויש בו סוגי הצפנות חדשים שלא נחשפו עד היום. ספר נוסף המוצע באתר הוא הספר "מגן דוד ומלחמת גוג ומגוג", אקטואלי בימים אלה למרות שנכתב כמעט לפני ארבע שנים. הספר מתאר את התהליכים שקדמו למלחמת גוג ומגוג ואת הישועה מגורמים שמימיים ולבסוף שובו של אלוהים לירושלים בצורה מופלאה. באתר מופיעים ספרים דיגיטליים באנגלית כמו שמופיעים כעת באתר אמזון.

כדאי לדעת:

כל הרוכש

את הספר "הצפנות בתורה" יקבל את הספר "מגן דוד - מלחמת גוג ומגוג" ב 20 ש"ח בלבד