google plus facebook
ספרים מיוחדים

הספר הצפנות בתורה - קודים בתורה | דילוגי אותיות בתורה

ספר מיוחד מסוגו בתחום הקודים והצפונות בתורה, פרי עמל אישי ועצמאי שערך הסופר יוסף שושני, והתפרש על פני שבע שנים. רוב הספר הוא חידושי תורה, זהו ספר ראשון בסדרת ספרים בנושא מרתק זה ומהווה עבודה מקיפה וממצה בתחום ובעל תרומה חשובה להבנת נפלאות המבנה הפנימי של פסוקי התורה והמשמעויות הטמונות בהם. בנוסף להבאת ההצפנות בשיטות המוכרות כמו דילוג אותיות, ראשי תיבות וסופי תיבות, מוצגים סוגי הצפנה מיוחדים שלא היו ידועים עד כה ונחשפים לראשונה לקורא. ראשי/סופי תיבות, טור חשבוני, פעולות חשבון באותיות, דילוג סימטרי, פסוקים מורכבים ופסוקים מורכבים. ישנם בספר פרקים המתייחסים לרמזים, נבואות ורש"י. בפרקים אלו הסברים לכל הצפנה של מילה. בפרק "נבואות" נמצאות הצפנות של מילים הקשורות לחורבן בית שני ולשואה. בפרק רש"י נמצאות הצפנות של מילים כפי שמופיעות בפירוש רש"י על פסוקי התורה. ניתן לראות כי רש"י הכיר את סוגי ההצפנות השונות ומופיעות דוגמאות לכך. במהלך חיבור הספר נעשה שימוש מוגבל במחשב לא חיפוש ממצאים, אלא לבדיקת מספר הופעות של מילים מסוימות בתורה. הספר נכתב כך שבפרקים הראשונים מופיעים סוגי ההצפנה השונים ובהמשך המורכבות גדלה על ל"פסוקים מופלאים" (מעל חמש הצפנות בפסוק).

מחיר ספר מודפס: 70 ש"ח (כולל דמי משלוח)

צור קשר לרכישהלרכישת הספר האלקטרוני אונליין:

מחיר הספר האלקטרוני 37 ש"ח